Τι Κάνουμε / What We Do

  • Αναλαμβάνουμε την Πώληση του σκάφους σας, επαγγελματικό ή αναψυχής
  • Διεκπεραιώνουμε την πώληση σε Λιμεναρχείο, Εφορία και λοιπούς οργανισμούς.
  • Έκδοση και Ανανέωση πιστοποιητικών του σκάφους σας σε Υπουργείο, Λιμεναρχείο, Νηογνώμονα κτλ
  • Πλήρη Διαχείριση του σκάφους σας όσον αφορά τα ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά , ελλιμενισμό, πλήρωμα, καθαριότητα, ώστε να είναι πάντα έτοιμο για απόπλου.

Η γνώση, η εμπειρία  και η αξιοπιστία μας μπορούν να σας διασφαλίσουν τις υπηρεσίες.

We take over

  • The Selling of your boat, either professional or pleasure.
  • The Processing of selling in Port Authorities, Taxation office etc.
  • Issuance and renewal of Certificates in Shipping Ministry, Ship’s Register etc.
  • Full management regarding ship’s documents, certificates, berthing, crew, tidy, in order to be always ready to sail.

Our knowledge, experience and reliability can ensure our services to you